Tietosuojaseloste

20.01.2021

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: FAST MOVE OY, Porvoon Kesäteatteri
Y-tunnus: 0714911-5
Osoite: Kevätkukantie 2
Postinumero: 06400
Postitoimipaikka: Porvoo
Puhelinnumero: 0400 787878
Sähköpostiosoite: laitila@juhalaitila.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: FAST MOVE OY, Porvoon Kesäteatteri
Nimi: Satu Laitila
Osoite: Kevätkukantie 2
Postinumero: 06400
Postitoimipaikka: Porvoo
Puhelinnumero: 0400 787878
Sähköposti

3. Tietosuojavastaava

Yritys: FAST MOVE OY, Porvoon Kesäteatteri
Nimi: Satu Laitila
Osoite: Kevätkukantie 2
Postinumero: 06400
Postitoimipaikka: Porvoo
Puhelinnumero: 0400 787878
Sähköposti: laitila@juhalaitila.fi

4. Rekisterin nimi

Fast Move Oy:n ja Porvoon Kesäteatterin asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Fast Move Oy:n ja Porvoon Kesäteatterin asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilötietojen perusteena on asiakaspalvelu, asiakassuhteiden muodostaminen ja palveluiden tuottaminen.

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista:
– Yrityksen nimi ja Y-tunnus
– Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja kaupunki
– Sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkosivuston osoite
– Ostotiedot: tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
– Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
– Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit)

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi), julkisista tietolähteistä ja rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakkaan kanssa asioitaessa puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivujen yhteydenottolomakkeilla ja asiakastapaamisissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat siirtää tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kolmannen osapuolen järjestelmät ovat EU-US Privacy Shield menettelyn piirissä.

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

12. Rekisterin suojaus

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä takia siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.
Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna.
Sähköiset tiedot, rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, muiden teknisten toimenpiteiden avulla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet,joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voi tehdä yhteystietojen kautta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Vastaamme mielellämme

Onko mielessäsi kysymyksiä, lipputilaus tai terveisiä?

Ota yhteyttä